Phương thuốc: Phức phương đan sâm phiến

Đánh giá bài viết

Đan sâm         2 lạng

Đương quy       1 lạng

Xương bồ        5 đồng cân

Giáng hương    5 phân

Tế tân             3 phân

Ba vị trên nấu thành cao, hai vị dưới tán mịn, rây kỹ, trộn với cao để làm viên, uống trong một ngày (có thể có tác dụng phụ như khó chịu trong dạ dày, bụng trướng, ỉa lỏng hoặc táo bón). Dùng trong chứng đau thắt ngực (co thắt mạch vành).

Đánh giá bài viết